La fórmula de l’oli en Escapa 32


Escapa 32
2 - 6 60 min.
40 - 72
  • Escape Room
  • Robo Laboratorio

El Doctor Robert fa anys que estudia l’oli per intentar fer un tan bo com el d’Olesa, però no ho ha aconseguit. A causa de la seva frustració, va decidir robar la fórmula. Tots els seus experiments i recerques els duu a terme en un petit laboratori clandestí, on sospitem que ha amagat la fórmula robada.


És per això que necessitem uns bons investigadors, ja que la missió que us proposem no és gens fàcil. Portem diverses setmanes espiant els seus moviments i seguint-li la pista. Des d’aquí us desactivarem les alarmes del laboratori durant els següents 60 minuts. Durant aquest marge de temps haureu de recuperar la fórmula i escapar del laboratori abans que arribi el doctor.


¿Eres el propietario de esta sala?

Si eres el propietario o piensas que algún dato está incompleto o erróneo por favor contacta con nosotros y lo corregiremos:
Escapa 32

Escapa 32